Psykoterapi

Gestaltterapi er en samtale-terapiform, hvor vi tager udgangspunkt i nuet. Hvor står du i dit liv lige nu? Hvad optager dig? Hvad ønsker du hjælp eller støtte til fra terapeuten? Hvor er der energi - og hvor er der ikke energi? Hvor skaber du? Og hvor nedbryder du? Du kan komme med konflikter eller fastlåsning af relationel art, f.eks. i parforholdet, i familien, med kolleger eller med venner. Det kan være fysiske problemer.

Eller du kan komme med tvivl i livets forhold. Eller med konflikter/krise omkring det åndelige eller det spirituelle. Og du kan komme med ønsket om personlig udvikling. Kernen i gestalt-terapi er arbejdet med Kontakt samt Væren, Valg og Ansvarlighed.

Og mange gange skal der arbejdes med at finde ud af, hvad kontakt er for dig, og hvordan du opnår kontakt. Og for at turde og kunne tage de sande valg, skal der arbejdes med en væren, en ro og en grounding. I samarbejde med klienten arbejdes der med opmærksomhed, kontakt, uafsluttede gestalter, "den tomme stol", overdrivelse/underdrivelse, drømmearbejde, samt klarhed, m.m. Den gestalt-terapeutiske metode er grundlagt af Frederick S. Perls (1893-1970). Han er født i Tyskland og rejste i mellemkrigsårene til USA, hvor han virkede indtil sin død. F. Perls var oprindelig psykoanalytiker, men tog siden hen kraftig afstand fra psykoanalysen. Han lod sig inspirere af kropsterapi, østlig filosofi, gestaltpsykologi, psykodrama m.m. Gestalt-terapien tager udgangspunkt og har opmærksomheden på dette nu lige her. Den roder ikke rundt i barndomserindringer og traumer, men har som sagt opmærksomheden på tanker, følelser, kropsreaktioner m.m. i nuet. Og kommer måske på den måde i kontakt med uafsluttede gestalter fra fortiden, som volder os problemer og stjæler masser af energi i nuet. Gestalt stammer jo fra tysk. En gestalt er et mønster, en struktur, en særlig organisation af de enkelte dele, den udgøres af. Gestaltmetodens største værdi ligger måske i indsigten i, at helheden bestemmer delene, hvilket er i modstrid med den tidligere antagelse, at helheden bare er totalsummen af sine elementer.

Gestaltterapiens bøn: "Jeg gør det jeg vil og du gør det du vil, Jeg er ikke sat i verden for at leve op til dine forventninger Og du er ikke sat i verden for at leve op til mine. Du er dig og jeg er mig, Skulle det ske, at vi finder hinanden er det smukt, Hvis ikke, er der ikke noget at gøre ved det". (Fritz Perls).