Ungesamtaler

Kitten Karmen tilbyder samtaler og vejledning til unge/teenagere. Til unge som føler sig lidt anderledes og har brug for en accept og forståelse af dette.Til teenagere, som har brug for støtte og hjælp i livet til at komme igennem en krise, få lyst til livet igen, få større selvværd, mindske mobning og få lyst til skolen igen eller fokusering på, hvad der skal ske efter skolen/uddannelse m.m. Eller når man har fuldført skolen og ungdomsuddannelsen og gerne vil finde sin vej i livet med større lethed og engagement.

Kit sætter fokus, med klienten, på indre vækst, på mod til at forny og begejstre sig, at gøre det man brænder for, præsentere og udvikle redskaber til større selvværd og glæde, være sin egen støtte, finde og mærke eget ansvar samt skabe rammer for, at der kan ske udvikling og heling. Og ikke mindst at den unge bliver mere bevidst om sin rolle i livet her. Samt hvad det næste skridt er.

Kits baggrund er sine to uddannelser: Lærer samt Psykoterapeut, sit arbejde som lærer siden 1995 med mange forskellige elever, en plejedatter, samt diverse kurser i læring, selvstøtte, fokus samt udvikling og coaching. Kit tilbyder også børn og unge individuelle sessioner i at finde og mærke selvværd og glæde. Kit tilbyder børn og unge workshops i naturen i at mærke og skabe selvværd, glæde og tillid samt i selv at skabe.