Stress-håndtering

Posted by admin_kit

 En klient ringer og ønsker en tid her og nu, alt ser sort ud, og klienten kan ikke længere overskue livet.
Vi bruger de første sessioner til at skabe kontakt og tillid.
Jeg hører, hvad der ser "sort" og umuligt ud, og om det er alt som ikke kan overskues, og hvor længe det har været sådan.
Klienten kommer frem til at disse udfordringer og prøvelser, som han/hun står i nu, ikke er så meget anderledes end tidligere.
Og bliver efterhånden bevidst om, at det drejer sig om stress.
Stress som af forskellige grunde har varet i længere tid.

Vi arbejder gennem psykoterapien med, hvordan stressen er opstået, og hvad der er årsag til, at klienten ikke har mærket det før, eller sagt fra før.
Det fører til andre opbyggende tanker, og derefter konstruktive og opbyggende og afstressende handlinger.
Klienten får konkrete måder at håndtere sin stress på, både her i nuet og senere for at forebygge stress.
Disse måder er både mere eller mindre kendte måder at håndtere stress på samt alternative måder at håndtere sin stress på.
Samt nye måder at arbejde med sin stress på og se årsagen til stress på.
Klienten modtog også Reiki-healing under forløbet.
Reiki-healing er med til at afstresse og afgifte kroppen, samt at integrere krop, psyke og ånd, og ikke se det som tre forskellige dele, eller kun være bevidst om den ene.

Denne klients forløb var på 10 sessioner, hvorved klienten havde fundet roen i sig selv igen. Fundet og lagt vægt på bedre balance mellem privat- og arbejdsliv.
Samt fundet nye værdier for sig selv i både sit private liv, i sine forskellige relationer, samt i arbejdslivet.
Klienten kunne igen overskue livet, og mærkede igen glæde, tilfredshed samt mere indre ro i sig og i sit liv. Og fik på den måde mere energi og tillid til livet.